Skip to main content

Pētera Upīša Dārzkopības muzeja vadītāja Inese Šinta saņem Aleksandra Čaka balvu

Inese Sinta

Image author: No DI arhīva

Atzīmējot Aleksandra Čaka 122 jubileju, trīspadsmito reizi pasniegta Aleksandra Čaka balva. 

Aleksandra Čaka balvas pasniegšana aizsākās dzejnieka simtgadē 2001. gadā. Reizi divos gados balvas tiek pasniegtas par mākslinieciski augstvērtīgu Rīgas interpretējumu literatūrā, mūzikā, filmu, teātra vai vizuālajā mākslā, grāmatniecībā, dizainā, arhitektūrā, kā arī par ieguldījumu Čaka personības un daiļrades izpētē un popularizēšanā. Balvas autors ir tēlnieks Andris Vārpa. Šogad to saņēma diriģents Valdis Butāns, vēsturnieks Harijs Tumans un Pētera Upīša Dārzkopības muzeja vadītāja Inese Šinta.

Inesei Šintai Aleksandra Čaka balva piešķirta nominācijā par Latvijas literatūras personību piemiņas iedzīvināšanu un kultūrdobes "Emīlija Čadaraine un Aleksandrs Čaks" izveidošanu Pētera Upīša Dārzkopības muzeja Ceriņu dārzā Dobelē.

Pasākumā M.Vilsona izpildījumā tika skandēta A.Čaka dzeja, koris “Ave Sol” izpildīja dziesmas ar dzejnieka vārdiem, starts tika dots zinātnisko rakstu krājumam par A. Čaku “Reveranss dzīvei”. Aleksandra Čaka muzeja vadītāja Antra Medne pateicās visiem, kas palīdzējuši muzeja krājumu papildināšanā, savukārt I. Šinta savā runā viņai teica sirsnīgu paldies par personību muzeju kopā saturēšanu.

Inese Sinta

No sirds sveicam mūsu kolēģi!

Aleksandra Čaka balva tiek pasniegta katru otro gadu un balvas laureātu nominēšanā piedalās balvas iedibinātāji - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Aleksandra Čaka muzejs sadarbībā ar Aleksandra Čaka biedrību.